Home Het dorp Dorpscomité/-feesten 't Schoolhuys Senioren 50+ Bogaarden Vrienden Van Bogaarden Wandelclub
Bogaarden
Het dorp - info
Geschiedenis
Patrimonium
Foto's
Album

Bodemgesteldheid

Bogaarden bevindt zich in de strook van de Ieperiaanse zand- en kleigronden die de linkeroever van de Zenne bedekken. De bovenste lagen hiervan bestaan uit lichtere, zandkleurige kleigronden, de beste landbouwgrond

Hoogte

Bogaarden ligt op een heuvelrug: 65 à 70 meter boven de zeespiegel Dit is de waterscheidingskam tussen twee ZuidNoord gelegen valleitjes in de vertakte bovenloop van het Zuunbekken.

Oppervlakte
494 ha
Bevolking
Een 409 inwoners

 Waar

Volgende

Laatste update 16/01/2019

Deze website is een initiatief van vzw Dorpscomité Bogaarden
info@bogaarden.be

Webmaster Bernadette De Becker