Home Het dorp Dorpscomité/-feesten 't Schoolhuys Senioren 50+ Bogaarden Vrienden Van Bogaarden Wandelclub
GESCHIEDENIS
Bogaarden
Het dorp - info
Geschiedenis
Patrimonium
Foto's
Album

 

De eerste maal dat we de naam Bogaarden tegenkomen is in het gedicht over de Grimbergse Oorlogen (1139 tot 1159) een strijd tussen de graven van Leuven en de heren van Grimbergen en Mechelen (Bron Wikipedia)

Bogaerde, dorp 1 1/2 uer ten W. van Halle

Daarna vinden we Bogaarden (of eerder "Boomgaarden")  in een acte van 1215. Bogaarden behoorde tot het erfdeel van Gertrudis van Nijvel, dochter van Pipijn I van Landen. Toen zij echter eerste abdis werd van de Sint Gertrudisabdij, stond zij al haar bezittingen af aan deze abdij. In het begin van de 11e eeuw ging het kerkelijk gebied van Nijvel waartoe Bogaarden behoorde, via erfenis over in handen van Lambrecht I met de baard die de titel "Graaf van Leuven" voerde.

Eenmaal het machtige hertogdom Brabant door middel van militaire acties, annexaties, huwelijken en erfenissen aan het eind van de 12e eeuw vorm had gekregen, delegeerden de hertogen van Brabant het bestuur over de locale heerlijkheden aan hun trouwste onderdanen. Hierdoor kwam Bogaarden onder het toezicht van de Heren Van Aa, slotvoogden van Brussel. Door huwelijk kwam Bogaarden dan terecht onder de invloedssfeer van het huis van Edingen in het graafschap Henegouwen (weliswaar als Brabantse enclave).

In de 16e en 17e eeuw was Bogaarden eigendom van de familie Calonne. Het was in 1670 dat Bogaarden verheven werd tot graafschap. In de 18e eeuw kwam Bogaarden in handen van de familie de Croix, graven van Clerfayt.

De oudste verkeersweg van Bogaarden is wellicht de Groenstraat, een stuk van de oude straat die Halle met Geraardsbergen verbond. Nog één van de oudste straten is de Molenstraat (vroeger Kapellestraat). Zij vormde een gemeentegrens.
Sinds de volkstelling in 1846 heeft er een belangrijke ontvolking plaatsgevonden. Zo telde de bevolking van Bogaarden in 1989 15 % minder inwoners dan in 1846.
Tijdens de fusie van 1977 ging Bogaarden (494 ha) behoren tot de gemeente Pepingen samen met de voormalige autonome gemeenten Beert (298 ha), Bellingen (401 ha), Elingen (300 ha), Heikruis (768 ha) en Pepingen (1308 ha).
Vorige
Volgende

Laatste update 16/01/2019

Deze website is een initiatief van vzw Dorpscomité Bogaarden
info@bogaarden.be

Webmaster Bernadette De Becker