Home Het dorp Dorpscomité/-feesten 't Schoolhuys Senioren 50+ Bogaarden Vrienden Van Bogaarden Wandelclub
't SCHOOLHUYS
Home 't Schoolhuys
Wat
Bestuur
Agenda
Reservering
Voorwaarden
Prijzen
Uitrusting
Kermis
Foto's
Algemeen
Activiteiten

 

Tarief terbeschikkingstelling  O.C.  't Schoolhuys Bogaarden

 

 

 

 

 

 

 

Zaal 84 plaatsen (keuken gesloten)

Zaak en keuken

Kleine vergaderzaal

Drank
koelkast opgevuld

Voorschot/
waarborg

 

Prijs gebruik +verzekering (10%) incl. btw

Prijs gebruik +verzekering (10%) incl. btw

Prijs gebruik +verzekering (10%) incl. btw

zelf geschonken

 

Lokale verenigingen van Pepingen zonder winstoogmerk

activiteiten : vb vergaderingen ledenfeesten        kooklessen    infovergaderingen gemeente verg,politieke fracties activiteit adviesraden

Café

Café

Café

Zie bijlage 1

geen

Lokale verenigingen van Pepingen met winstoogmerk

100 €
+
10 € verzekering

125 €
+
12,5 € verzekering +energieverbruik

25 €
+ 2,5  € verzekering

Zie bijlage 1

200 €

Privé feestjes, door inwoners van Pepingen

150 €
+ 15  € verzekering

200 €
+
20 € verzekering +energieverbruik

60  €
+ 6 € verzekering

Zie bijlage 1

350 €

Privé feestjes,door inwoners van Pepingen en gebruik van tafelgerief + afwasmachine

Bv. Rouwmaaltijden - Feesten zonder warme maaltijden - Recepties  -  Babyborrels

 

150 €
+
15 € verzekering +energieverbruik Kookfornuis,friteuse, heteluchtoven worden niet gebruikt.

60 €
+ 6 € verzekering,

Zie bijlage 1

300 €

Privé feestjes,door personen buiten Pepingen

200
+ 20 € verzekering

300 
+ 30 € verzekering +energieverbruik

70  €
+ 7 €
verzekering

Zie bijlage 1

450€

Privé feestjes,door personen buiten Pepingen en gebruik van tafelgerief + afwasmachine

Bv.Rouwmaaltijden - Feesten zonder warme maaltijden - Recepties  -  Babyborrels

 

200 €
+20 € verzekering +energieverbruik Kookfornuis,friteuse, heteluchtoven worden niet gebruikt.

70 €
+ 7 € verzekering

Zie bijlage 1

350 €

 

Bijkomende dag =1/2 van de prijs van eerste dag

Drank, eventueel door de vzw geschonken, is aan cafétarieven. Deze worden in de zaal uitgehangen.

De reservatie voor privéfeesten dient te gebeuren door een persoon van 18+.
Voor verenigingen die niet erkend zijn door de gemeente worden de prijzen aangerekend van privépersonen

Definitie winstoogmerk

Winstgevende activiteiten zijn activiteiten die buiten de doelstelling of opdracht van de vereniging vallen.
Als een zangvereniging een zangavond organiseert en toegangsgeld vraagt, valt deze activiteit duidelijk binnen hun opdracht . maar als deze vereniging een pannenkoekenbak organiseert, dan is dit  niet de opdracht of doelstelling van de vereniging.
Als de vereniging een ledenfeest organiseert, ligt dit binnen hun opdracht.
Als een wandelclub een wandeling organiseert, ligt dit binnen hun doelstelling.
Een eetfeest, pensenkermis, pannenkoekenbak is een winstgevende activiteit.
 

Waarborg 

Waarborg dient te worden betaald binnen de 8 dagen op de rekening van ’t Schoolhuys BE61 9730 7376 6817
Zolang waarborg niet is betaald ligt de reservatie niet vast.

Betaling

De betaling moet gebeuren op rekeningnummer BE61 9730 7376 6817 van de beheerder vzw 't Schoolhuys na ontvangst van de factuur
De factuur dient binnen de 14 kalenderdagen worden betaald.
Bij niet betaling worden de facturen van rechtswege verhoogd met 15% administratiekosten en met 5% per maand nalatigheidintresten. Elke klacht moet om geldig te zijn, bij ons toekomen binnen de 8 dagen. Het bestuur zal dan de klacht onderzoeken en het resultaat meedelen. Betwistingen betreffende deze facturen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank.

 

 

Deze website is een initiatief van vzw Dorpscomité Bogaarden
info@bogaarden.be

Webmaster Bernadette De Becker

Laatste update 12/01/2019